RSS

Wewe ni Mfungwa wa nini? (Kusikiliza)

KUSIKILIZA, BONYEZA JINA LA JUMBE HAPO CHINI. UKURASA MWINGINE UTAFUNGUA, NA JUMBE UTAANZA.
JUMBE USIPOANZA, BONYEZA MSHALE WA KUSHOTO ( WA KWANZA > ).
KUDOWNLOAD / KUPAKUA JUMBE, KUBONYEZA MSHALE WA MWISHO ∇.

 

WEWE NI MFUNGWA WA NINI?

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: