RSS

Jumbe kwenye Youtube.

KUSIKILIZA KWENYE YOUTUBE, BONYEZA UJUMBE TU:

UTOAJI NA KIKUMI / JAMBO LA UNYONYAJI     TITHING AND EXPLOITATION 

PESA: SADAKA AU BIASHARA     MONEY: AN OFFERING OR BUSINESS?

UONGOZI WA KWELI      TRUE LEADERSHIP

VITA VYA KIROHO NA JINSI YA KUOMBA      SPIRITUAL WARFARE AND HOW TO PRAY

PASIPO MAONO WATU HUANGAMIA        WITHOUT A VISION THE PEOPLE PERISH

UFALME WA MUNGU 1      THE KINGDOM OF GOD 1  

UFALME WA MUNGU 2      THE KINGDOM OF GOD 1  

UBATIZO KWA ROHO MTAKATIFU    THE BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT

USIZOELEE KUWA MKRISTO / DON’T GET USED TO BEING A CHRISTIAN  

CHANGAMOTO KWA VIJANA    A CHALLENGE TO THE YOUTH 

YESU ANATOSHA     JESUS IS ENOUGH

YESU NI NJIA / JESUS IS THE WAY  

ENENDA ZAKO WALA USITENDE DHAMBI TENA   GO AND SIN NO MORE

JE, UNATAKA KUWA MTUMISHI WA BWANA

HUO NDIO UJASIRI TULIYO NAYO SIKU YA HUKUMU

CHANGAMOTO SEMINA YA VIONGOZI 1 2016

CHANGAMOTO SEMINA YA VIONGOZI 2 2016

CHANGAMOTO SEMINA YA VIONGOZI 3 2016

MAFUNDISHO JUU YA MAOMBI      PRAYER

IMANI YA KWELI    TRUE FAITH

INJILI NYINGINE / ANOTHER GOSPEL

UJUZI HULETA MAJIVUNO     KNOWLEDGE PUFFS UP

SISI TU MANUKATO / WE ARE AN AROMA OF CHRIST

JITAHIDINI KUINGIA KWA KUPITIA MLANGO MWEMBAMBA     STRIVE TO ENTER IN…

MAFUNDISHO YA BIBLIA JUU YA LAANA 1    CURSES PART 1

MAFUNDISHO YA BIBLIA JUU YA LAANA 2    CURSES PART 2

KUHUBIRI KRISTO / PREACHING CHRIST

KUISHI KRISTO / LIVING CHRIST

KUMJUA KRISTO / KNOWING CHRIST

KUMPENDA KRISTO / LOVING CHRIST

KUWA NA MZIZI KATIKA UPENDO / ROOTED IN LOVE

MJAZWE ROHO MTAKATIFU / BE FILLED WITH THE SPIRIT

MUNGI NI PENDO / GOD IS LOVE

UPENDO WA KWANZA / FIRST LOVE

USHIRIKA NA UMOJA     FELLOWSHIP AND UNION

WAFILIPI 2 PART 1 / PHILIPPIANS 2 PART 1

WAFILIPI 2 PART 2 / PHILIPPIANS 2 PART 2 

 

ELDERS AND PASTORS WAZEE NA WACHUNGAJI 

KUABUDU   WORSHIP

TOKA UTUKUFU HATA UTUKUFU   FROM GLORY TO GLORY

KUWEKWA HURU MBALI NA DHAMBI   SET FREE FROM SIN

MSIUPENDE ULIMWENGU    LOVE NOT THE WORLD

KUMFUATA YESU 1     FOLLOWING JESUS 1

KUMFUATA YESU 2     FOLLOWING JESUS 2

KUMJUA MUNGU 1      KNOWING GOD 1

KUMJUA MUNGU 2     KNOWING GOD 2

GOSPEL OF SUCCESS (Kiingereza tu).

TITHING (Kiingereza tu).

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: