RSS

(FOR THIS PAGE IN ENGLISH: CLICK HERE)                                                    M8                                    KARIBU SOMABIBLIA. HAPA UNAWEZA KUSIKILIZA NA KUSOMA JUMBE JUU YA MAFUNDISHO YA BIBLIA. PIA UNAWEZA KUPAKUA BIBLIA, KAMUSI, HADITHI NA NYIMBO KWA KISWAHILI, KIINGEREZA NA KIMAASAI. YOTE NI BURE. KARIBU WEKA MAONI NA MAWAZO YAKO.                                 KUSOMA JUU YA HUDUMA YANGU HAPO TANZANIA BONYEZA HAPA

JUMBE ZIPENDEKAZO:

 1. MAMBO YA ZAKA, UTOAJI, SADAKA, FUNGU LA KUMI NA PESA      
 2. VITA VYA KIROHO 
 3. MAFUNDISHO JUU YA LAANA
 4. VITA VYA KIROHO NA KUOMBA KWELI KWELI.
 5. TUKUSANYIKE SIKU GANI KATI YA JUMAMOSI NA JUMAPILI?

MAPYA:  CHIMBUKO NA UPOTOFU WA KANISA LA WAADVENTISTA WASABATO

                MAANA NA TAFSIRI YA NDOTO!

               JUMBE ZA KUSIKILIZA 2016          (Bonyeza jumbe tu)

SEMINA YA VIONGOZI:      CHANGAMOTO 1, 2, NA 3   (Jumbe Tatu)

SEMINA YA ZANZIBAR 2016:     USIZOELEE KUWA MKRISTO  (Jumbe Tatu)

NIPE MAJI NINYWE

UPENDO WA KWANZA

WEWE NI MFUNGWA WA NINI?

                           DAR-ES-SALAAM UNIVERSITY (Muhimbili):

 1. FALSE TEACHING OF ‘MAFANIKIO’  (Only in English)
 2. TEACHING CONCERNING TITHES AND OFFERINGS  (Only in English)

                        JUMBE ZA KUSIKILIZA 2015 (Bonyeza jumbe tu)

SEMINA: DAR ES SALAAM SEPTEMBA 2015 

 1. HUO NDIO UJASIRI WETU KATIKA SIKU YA HUKUMU
 2. SISI TU MANUKATO YA KRISTO
 3. INJILI NYINGINE?
 4. JE, UNATAKA KUWA MTUMISHI WA BWANA?

SEMINA: ZANZIBAR SEPTEMBA 2015

 1. UJUZI HULETA MAJIVONO
 2. CHANGAMOTO KWA VIJANA NA KWA WOTE

SEMINA: MOROGORO SEPTEMBA 2015

 1. MJAZWE ROHO MTAKATIFU
 2. MUNGU NI PENDO
 3. KUWA NA MZIZI NA MSINGI KATIKA PENDO

SEMINA YA VIONGOZI SEPTEMBA 2015

 1. KUMHUBIRI KRISTO, SIYO UJUZI
 2. KUISHI KRISTO
 3. KUMPENDA KRISTO
 4. KUMJUA KRISTO

WAFILIPI SURA YA PILI (SEHEMU 1 NA 2)

                              JUMBE ZA KUSIKILIZA: NOVEMBA 2014

 1. UFALME WA MUNGU 1: SHOKA LIMEKWISHA KUWEKWA MIZIZI        
 2. UFALME WA MUNGU 2:  KUFANYWA KIUMBE KIPYA – KUFANYWA HAKI YA MUNGU!  
 3. YESU ANATOSHA / UNATAKA NINI: SEMINA YA CASFETA        
 4. YESU NI NJIA: SEMINA YA CASFETA                                        
 5. JITAHIDINI KUINGIA KWA KUPITIA MLANGO MWEMBAMBA   
 6. KUHUSU KUJUA MAPENZI YA MUNGU KWA MAISHA YAKO      
 7. UONGOZI NA WACHUNGAJI WA KWELI:  SEMINA YA VIONGOZI  
 8. UONGOZI NA WAHUBIRI WA KWELI:  SEMINA YA VIONGOZI       
 9. MAFUNDISHO JUU YA MAOMBI                                                  
 10. UBATIZO KWA ROHO MTAKATIFU NA MOTO                                                                         
 11. IMANI YA KWELI                                                                                            
 12. KUABUDU                                                                                   
 13. JE, UNAMPIMA MUNGU KWA KUANGALIA MAZINGIRA YAKO?  
 14. USHIRIKA NA UMOJA                                                                                                                 

                                JUMBE ZA KUSIKILIZA ZAIDI

 1. UTOAJI NA KIKUMI / JAMBO LA UNYONYAJI           
 2. KUMFUATA YESU 1                                                   
 3. KUMFUATA YESU 2                                                  
 4. PASIPO MAONO WATU HUANGAMIA                        
 5. MSIUPENDE ULIMWENGU                                         
 6. KUWEKWA HURU MBALI NA DHAMBI                       
 7. WACHUNGAJI WANAWAKE?                                   
 8. TOKA UTUKUFU HATA UTUKUFU                             
 9. MAFUNDISHO YA BIBLIA JUU YA LAANA 1          
 10. KUSIKILIZA: MAFUNDISHO YA BIBLIA JUU YA LAANA 2          
 11. VITA VYA KIROHO NA MAOMBI: ROHO ZITAWALAZO MAENEO  
 12. KUTOA PESA: BARAKA AU BIASHARA                    
 13. KUMJUA MUNGU 1                                                  
 14. KUMJUA MUNGU 2                                                   
 15. USHUHUDA: USHUHUDA WA AJABU WA MARCO BASHIRI: NEEMA YA MUNGU KUMWOKOA MTU KWA NGUVU NA UKUU WAKE!
 16. KUSIKILIZA / DOWNLOAD JUMBE KWENYE YOUTUBE
 17. DOWNLOAD YOTE                                                                         

                           SOMA MAKALA (NDEFU)

 1. MAFUNDISHO JUU YA LAANA                                    
 2. VITA VYA KIROHO : ROHO ZITAWALAZO MAENEO                                                      
 3. KUTUBU KWA AJILI YA DHAMBI ZA TAIFA 
 4. ‘WORSHIP BANDS’ AND WORSHIP. HOW MODERN MUSIC IS RUINING TRUE WORSHIP. (Samahani, kwa Kiingereza tu. Kama yupo awezaye kutafsiri kwa Kiswahili, tafadhali, unijulishe. Asante.)
 5. SOMO JUU YA MAOMBI: MARCO BASHIRI

                           MAKALA YA KUSOMA  ZAIDI

 1. ‘SIRI YA MAFANIKIO’
 2. JE, UNAIFUATA DINI YA USHIRIKINA AU UNAMFUATA YESU?
 3. SABABU YA UMASKINI NA UFUKARA NI NINI? (Niliongeza somo hili.)
 4. DALILI ZA MTUMISHI WA MUNGU KWELIKWELI
 5. NANI ATAKAYE KUMTUMIKIA BWANA? DALILI YA MTUMISHI WA MUNGU.
 6. KUSUDI LA MAJARIBU
 7. TUKUSANYIKE SIKU GANI KATI YA JUMAMOSI NA JUMAPILI?
 8. SIYO SAWA!
 9. MWENYE HAKI AU MWENYE DHAMBI?
 10. HAMJUI NI ROHO YA NAMNA GANI MLIYO NAYO
 11. YESU KRSITO HAKUFA MSALABANI ILI ATIMIZE NDOTO YAKO
 12. KUHUSU ULIPAJI WA MAHARI
 13. TABIA YA MAJI YA UZIMA
 14. UZIMA WA MILELE NI NINI? INJILI NI NINI?
 15. SABABU YA UMASKINI NA UFUKARA NI NINI?
 16. MAMBO YA ZAKA, UTOAJI, SADAKA, FUNGU LA KUMI NA PESA  (Yapo machanganyiko mengi kuhusu jambo hili! Katika somo hili niliizingatia mistari yote (ya msingi) katika Agano Jipya inayohusu mada hiyo.)
 17. VITA VYA KIROHO NA KUOMBA KWELI KWELI.  
 18. KAZI YA SHETANI
 19. WEWE NI MFUNGWA WA NINI?
 20. ‘SIKU ILE’ NI SIKU YA NINI? YOHANA 14:20 (‘Siku ile mtajua Mimi niko ndani yenu’)
 21. MTU AJULIKANAYE MBINGUNI
 22. JE, UNAFUATA NDOTO ZAKO AU MAPENZI YA MUNGU?
 23. JE, UNAMPIMA MUNGU KWA KUTAZAMA MAZINGIRA ULIYO NAYO?
 24. HUDUMA NA PESA
 25. MANABII WA UONGO:  ‘Mafanikio’ 
 26. JINSI YA KUEPUSHA UDANGANYIFU NA MAFUNDISHO YA UONGO.
 27. JE, NAWEZA KUJUA MAPENZI YA MUNGU KWA MAISHA YANGU?
 28. MAMBO MACHAFU KWENYE INTERNET – MATAKUWA WATAKATIFU…
 29. JE, UNAPENDA KUWA MTU WA MUNGU?
 30. MAAGANO YA MUNGU

                       BIBLIA NA KAMUSI                                              

BIBLIA KWA KISWAHILI NA KIINGEREZA: DOWNLOAD

DOWNLOAD KAMUSI / DICTIONARIES                                      

DOWNLOAD KIMAASAI AGANO JIPYA AUDIO

DOWNLOAD KISWAHILI AGANO JIPYA AUDIO  

SOMA NA SIKILIZA BIBLIA KWA KISWAHILI

SOMA NA SIKILIZA BIBLIA KWA KIINGEREZA

DOWNLOAD / PAKUA OSOTUA NGEJUK : Agano Jipya kwa Kimaasai. 

SOMA OSOTUA NGEJUK KWENYE MTANDAO (INTERNET) Inayo Fahirisi. Unaweza kusoma sura utakayo kwa urahisi.

ENGLISH GRAMMAR    

                NYIMBO, HADITHI ZA BIBLIA NA JESUS FILM                 

NYIMBO ZA KIMAASAI: SIKILIZA NA DOWNLOAD    

NYIMBO KWA KISWAHILI NA KIINGEREZA : SIKILIZA / DOWNLOAD              

HADITHI ZA BIBLIA KWA KIMAASAI: SIKILIZA / DOWNLOAD

HADITHI ZA BIBLIA KWA KISWAHILI: SIKILIZA  / DOWNLOAD 

JESUS FILM KISWAHILI: ANGALIA VIDEO NA DOWNLOAD      

JESUS FILM KIMAASAI: ANGALIA VIDEO / DOWNLOAD      

KARIBU: MAWAZO NA MADOKEZO YAKO:    

Jumbe hizi zote zimeandikwa na zimehuburiwa na mimi, David Stamen (ila mmoja tu). Ninayo hakimiliki kwa zote. Lakini unaweza kupakua au kucopy jumbe hizo kwa ajili ya matumizi yako ya binafsi. Lakini kama ukitaka kuchapisha, kugawa au kutolewa makala au jumbe zangu, unijulishe kabla kuhusu kusudi lako ili nijue juu ya mpango wako. Unapochapa makala yangu, weka jina langu na anwani ya tovuti yangu kama ifuatayo:    © David Stamen somabiblia.com                                               Siyo halali kuuza makala au jumbe zangu.                                                                                         Unaweza kuwasiliana nami kwa simu: +44 7985653844      kwa email: dsta12@hotmail.co.uk 

FELLOWSHIP OF GOSPEL CHURCHES TANZANIA (FGC TANZANIA)

KUWASILIANA NAMI, DAVID STAMEN:   dsta12@hotmail.co.uk

IF YOU ARE INTERESTED IN TRANSLATING ANY OF THE ARTICLES INTO YOUR LANGUAGE PLEASE CONTACT DAVID STAMEN AT :   dsta12@hotmail.co.uk

 
4 Comments

Posted by on June 1, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,