RSS

(FOR THIS PAGE IN ENGLISH: CLICK HERE)                                                                                        KARIBU SOMABIBLIA. HAPA UNAWEZA KUSIKILIZA NA KUSOMA JUMBE JUU YA MAFUNDISHO YA BIBLIA. PIA UNAWEZA KUPAKUA BIBLIA, KAMUSI, HADITHI NA NYIMBO KWA KISWAHILI, KIINGEREZA NA KIMAASAI. YOTE NI BURE. KARIBU WEKA MAONI IMG_0053NA MAWAZO YAKO.                                 KUSOMA JUU YA HUDUMA YANGU HAPO TANZANIA BONYEZA HAPA

MAPYA! MAPYA! MAPYA! DAMU YA YESU SIYO HIRIZI!

MAPYA! MAPYA! MAPYA! NILIONGEZA SOMO JUU YA “MAMBO YA ZAKA, UTOAJI, SADAKA, FUGU LA KUMI NA PESA” SANA – KUTOKA UKURASA 10 MPAKA 32 SASA. HATA KAMA UMESHALISOMA KABLA YA HAPO (17/09/2016), HILI NI MPYA . KUSOMA BONYEZA LINK HIYO AU HAPO CHINI.

MAPYA! MAPYA! MAPYA! SIYO SAWA! MAMBO YA NDOA.

JUMBE ZIPENDEKAZO (ZA KUSOMA):

 1. MAMBO YA ZAKA, UTOAJI, SADAKA, FUNGU LA KUMI NA PESA  (MAPYA, MAPYA, MAPYA)    
 2. VITA VYA KIROHO NA JINSI YA KUOMBA 
 3. MAFUNDISHO JUU YA LAANA
 4. VITA VYA KIROHO NA KUOMBA KWELI KWELI.
 5. TUKUSANYIKE SIKU GANI KATI YA JUMAMOSI NA JUMAPILI?
 6. SABABU YA UMASKINI NA UFUKARA NI NINI?
 7. JE, UNATAFUTA NDOTO ZAKO AU MAPENZI YA MUNGU?
 8. SIRI YA MAFANIKIO – YESU HAKUWA MOTIVATIONAL SPEAKER
 9. MAAGANO YA MUNGU
 10. UZIMA WA MILELE NI NINI? INJILI NI NINI?

 KUONA NA KUSOMA MAKALA ZINGINE ZOTE BONYEZA LINK HII

JUMBE ZIPENDEKAZO ZA KUSIKILZA (AUDIO):

 1. UFALME WA MUNGU 1: SHOKA LIMEKWISHA KUWEKWA MIZIZI        
 2. UFALME WA MUNGU 2:  KUFANYWA KIUMBE KIPYA – KUFANYWA HAKI YA MUNGU!  
 3. YESU ANATOSHA / UNATAKA NINI: SEMINA YA CASFETA        
 4. YESU NI NJIA: SEMINA YA CASFETA 
 5. USIZOELEE KUWA MKRISTO
 6. ENENDA ZAKO WALA USITENDE DHAMBI TENA
 7. UONGOZI NA WAHUBIRI WA KWELI
 8. CHANGAMOTO KWA VIJANA NA KWA WOTE
 9. SISI TU MANUKATO YA KRISTO
 10. MAFUNDISHO JUU YA MAOMBI

 KUONA NA KUSIKILIZA JUMBE ZINGINE ZOTE (AUDIO) BONYEZA LINK HII

                       BIBLIA NA KAMUSI                                              

BIBLIA KWA KISWAHILI NA KIINGEREZA: DOWNLOAD

DOWNLOAD KAMUSI / DICTIONARIES                                      

DOWNLOAD KIMAASAI AGANO JIPYA AUDIO

DOWNLOAD KISWAHILI AGANO JIPYA AUDIO  

SOMA NA SIKILIZA BIBLIA KWA KISWAHILI

SOMA NA SIKILIZA BIBLIA KWA KIINGEREZA

DOWNLOAD / PAKUA OSOTUA NGEJUK : Agano Jipya kwa Kimaasai. 

SOMA OSOTUA NGEJUK KWENYE MTANDAO (INTERNET) Inayo Fahirisi. Unaweza kusoma sura utakayo kwa urahisi.

ENGLISH GRAMMAR    

                NYIMBO, HADITHI ZA BIBLIA NA JESUS FILM                 

NYIMBO ZA KIMAASAI: SIKILIZA NA DOWNLOAD    

NYIMBO KWA KISWAHILI NA KIINGEREZA : SIKILIZA / DOWNLOAD              

HADITHI ZA BIBLIA KWA KIMAASAI: SIKILIZA / DOWNLOAD

HADITHI ZA BIBLIA KWA KISWAHILI: SIKILIZA  / DOWNLOAD 

JESUS FILM KISWAHILI: ANGALIA VIDEO NA DOWNLOAD      

JESUS FILM KIMAASAI: ANGALIA VIDEO / DOWNLOAD      

KARIBU: MAWAZO NA MADOKEZO YAKO:    

Jumbe hizi zote zimeandikwa na zimehuburiwa na mimi, David Stamen (ila mmoja tu). Ninayo hakimiliki kwa zote. Lakini unaweza kupakua au kucopy jumbe hizo kwa ajili ya matumizi yako ya binafsi. Lakini kama ukitaka kuchapisha, kugawa au kutolewa makala au jumbe zangu, unijulishe kabla kuhusu kusudi lako ili nijue juu ya mpango wako. Unapochapa makala yangu, weka jina langu na anwani ya tovuti yangu kama ifuatayo:    © David Stamen somabiblia.com                                               Siyo halali kuuza makala au jumbe zangu.                                                                                         Unaweza kuwasiliana nami kwa simu: +44 7985653844      kwa email: dsta12@hotmail.co.uk 

FELLOWSHIP OF GOSPEL CHURCHES TANZANIA (FGC TANZANIA)

KUWASILIANA NAMI, DAVID STAMEN:   dsta12@hotmail.co.uk

IF YOU ARE INTERESTED IN TRANSLATING ANY OF THE ARTICLES INTO YOUR LANGUAGE PLEASE CONTACT DAVID STAMEN AT :   dsta12@hotmail.co.uk

 
4 Comments

Posted by on June 1, 2013 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,