RSS

Audio Agano Jipya Kiswahili

BAADA YA DOWNLOAD UNAWEZA KUSIKILIZA AGANO JIPYA KWA LUGHA YA KIswahili. LAKINI DOWNLOAD INAWEZA KUCHUKUA MUDA MREFU. INATEGEMEA NA INTERNET CONNECTION YAKO. BONYEZA LINK HAPO CHINI TU NA DOWNLOAD ITAANZA. AU RIGHT CLICK JUU YA LINK NA CHAGUA ‘SAVE LINK AS…’ (AU ‘SAVE TARGET AS…’), NDIPO ‘SAVE’.

Agano Jipya Kiswahili Audio

HIYO NI ZIP DOCUMENT BASI BAADA YA DOWNLOAD NI AFADHALI ‘TO EXTRACT’ DOCUMENT HIYO.

THIS IS AN AUDIO FILE OF THE NEW TESTAMENT IN THE SWAHILI LANGUAGE. YOU CAN DOWNLOAD IT BY JUST CLICKING ON THE LINK, OR RIGHT CLICK ON THE LINK AND CHOOSE ‘SAVE LINK AS..’ (OR ‘SAVE TARGET AS…’), AND THEN ‘SAVE’ TO DOWNLOAD IT TO THE LOCATION YOU WANT ON YOUR COMPUTER. BE AWARE THE DOWNLOAD COULD TAKE SOME TIME. THIS IS A ZIP DOCMENT SO IT IS BETTER TO EXTRACT THE FILES AFTER DOWNLOAD.

RUDI HOMEPAGE

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: