RSS

KIMAASAI AGANO JIPYA AUDIO

Kudownload au kusikiliza kitabu kwa kitabu. INAFAA UKITUMIA SIMU na COMPUTA. 
Bofya jina la kitabu unachokitaka kusikiliza au kudownload. Ndipo ufuate mwelezo ya simu yako. Kama browser moja inashindwa, jaribu nyingine ukiwa nayo. (Kama ukurasa mwingine ukifungua mara moja, jumbe utaanza. Jumbe usipoanza, bonyeza mshale huo  > . Kudownload / kupakua jumbe, kubonyeza mshale huo ∇. )  [Kudownload Agano Jipya kama file mmoja  kwenye COMPUTA TU, angalie maagizo ya hapo chini zaidi.]

KIMAASAI MATHAYO

KIMAASAI MARKO

KIMAASAI LUKA

KIMAASAI YOHANA

KIMAASAI MATENDO YA MITUME

KIMAASAI WARUMI

KIMAASAI 1 WAKORINTHO

KIMAASAI 2 WAKORINTHO

KIMAASAI WAGALATIA

KIMAASAI WAEFESO

KIMAASAI WAFILIPI

KIMAASAI WAKOLOSAI

KIMAASAI 1 THESALONIKE

KIMAASAI 2 THESALONIKE

KIMAASAI 1 TIMOTHEO

KIMAASAI 2 TIMOTHEO

KIMAASAI TITO

KIMAASAI FILEMONI

KIMAASAI WAEBRANIA

KIMAASAI YAKOBO

KIMAASAI 1 PETRO

KIMAASAI 2 PETRO

KIMAASAI 1 YOHANA

KIMAASAI 2 YOHANA

KIMAASAI 3 YOHANA

KIMAASAI YUDA

KIMAASAI UFUNUO WA YOHANA

———————————————————————

SHUKURANI KWA FAITHCOMESBYHEARING.COM KWA AUDIO HIYO.

———————————————————————

ZIP DOCUMENT: AGANO JIPYA NZIMA KWA KIMAASAI (KAMA UKITUMIA COMPUTA).

BAADA YA DOWNLOAD UNAWEZA KUSIKILIZA AGANO JIPYA KWA LUGHA YA KIMAASAI. LAKINI DOWNLOAD INAWEZA KUCHUKUA MUDA MREFU. INATEGEMEA NA INTERNET CONNECTION YAKO. BONYEZA NA LINK TU NA DOWNLOAD ITAANZA. AU RIGHT CLICK NA CHAGUA ‘SAVE LINK AS…’ (AU ‘SAVE TARGET AS…’), NDIPO ‘SAVE’.

KIMAASAI Agano Jipya Audio

HIYO NI ZIP DOCUMENT BASI BAADA YA DOWNLOAD NI AFADHALI ‘TO EXTRACT’ DOCUMENT HIYO.

THIS IS AN AUDIO FILE OF THE NEW TESTAMENT IN THE MAASAI LANGUAGE. YOU CAN DOWNLOAD IT BY JUST CLICKING ON THE LINK, OR RIGHT CLICK ON THE LINK AND CHOOSE ‘SAVE LINK AS..’ (OR ‘SAVE TARGET AS…’), AND THEN CLICK ‘SAVE’ TO DOWNLOAD IT TO THE LOCATION YOU WANT ON YOUR COMPUTER. BE AWARE THE DOWNLOAD COULD TAKE SOME TIME. THIS IS A ZIP DOCMENT SO IT IS BETTER TO EXTRACT THE FILES AFTER DOWNLOAD.

WITH THANKS TO FAITHCOMESBYHEARING.COM

RUDI KWA HOMEPAGE

 

4 responses to “KIMAASAI AGANO JIPYA AUDIO

 1. MWALIMU SIGSMUND WOISSO

  June 20, 2017 at 10:54 am

  hii ni nzuri na inarahisisha kuhubiri kwa jamii ya kimasai.

   
  • Nepasnay

   October 16, 2018 at 7:07 pm

   Kabisa yaani nimefurahi sana

    
 2. Nepasnay

  October 16, 2018 at 7:08 pm

  Nashukuru mtumishi kwa kutuletea elimu hii itakayowafungua wengi

   
 3. Ebenezer G L Mfupi

  May 3, 2022 at 1:31 pm

  Mungu mkuu

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: